LJUBAVNA MAGIJA

    Ljubavna magija radi se u osnovi na privlačenje pojedine osobe ili odvraćanje neke osobe od dotadašnjeg partnera. Ona se može svesti, primerice, na sledeći slogan: ‘Da bez mene ne …

Pročitaj više

STRAH I MAGIJA

Često puta djeca stradavaju zbog straha, koji predstavlja blaži oblik magijskog djelovanja, pa zato navodimo neke od uobičajenih poremećaja, kako biste ih na vrijeme prepoznali. Mala djeca često se plaše …

Pročitaj više